Obsługa nieruchomości – Galeria

Nasza działalność obejmuje obsługę nieruchomości różnego rodzaju. W zakładce galeria mogą Państwo zobaczyć przykłady obiektów, które są przedmiotem naszej oferty w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Zajmujemy się zarówno nowoczesnymi budynkami biurowymi i mieszkalnymi, jak i zabytkowymi kamienicami. Administrujemy nieruchomościami przeznaczonymi na cele komercyjne, co obejmuje zarządzanie najmem oraz świadczenie usług porządkowych i  konserwatorskich. Głównym obszarem naszej działalności pozostaje jednak obsługa wspólnot mieszkaniowych. Pomagamy przy zakładaniu oraz zarządzaniu wspólnotami. Czuwamy nad stanem technicznym budynków oraz utrzymaniem w nich porządku.

Zajmujemy się także obsługą księgowo-rachunkową wspólnot.