Obsługa techniczna nieruchomości – Lubań

Nasza spółka jest doświadczonym zarządcą wspólnot i osiedli mieszkaniowych. Wykonujemy obsługę techniczną nieruchomości, korzystając z fachowej wiedzy prawnej i technicznej osób ze stosownymi uprawnieniami, z którymi współpracujemy. Nadzór techniczny nieruchomości ma zapewnić mieszkańcom jak najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo podczas korzystania ze wszystkich instalacji i urządzeń. Budynki i cała infrastruktura osiedla poddawane muszą być przeglądom technicznym, regularnie konserwowane, a w przypadku awarii szybko naprawiane.

Przeglądy techniczne budynków w Lubaniu

Prawo budowlane narzuca obowiązek utrzymywania obiektów budowlanych we właściwym stanie i nakazuje poddawanie ich okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego. Muszą one być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty. Założeniem tych działań jest zasada niedopuszczalności do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowego, higienicznego, a także ochrony środowiska i ochrony przed hałasem i drganiami. Ważną kwestią, zwłaszcza z punktu widzenie ekologii jest kontrola oszczędności energii i właściwej izolacyjności termicznej. Wszystkie te wymogi podlegają oceną podczas przeprowadzania przeglądów okresowych. Ich efektem są protokoły, na podstawia których usuwa się ewentualne nieprawidłowości i usterki.

Zlecanie kontroli budynków leży w gestii właścicieli lub administratorów budynku. Wyręczamy w tej sprawie wspólnoty mieszkaniowe. Nasza firma w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych sprawuje nadzór techniczny oraz prowadzi obsługę techniczną budynków. Cały czas monitorujemy stan techniczny infrastruktury osiedli. Zajmujemy się naprawami i zlecamy usługi konserwatorskie.

Zapewnimy właścicielom nieruchomości utrzymywanie budynków w jak najlepszym stanie technicznym. Dbamy o infrastrukturę techniczną, tak by nie narażać lokatorów na dyskomfort wynikający z niespodziewanych awarii instalacji i urządzeń.