Administracja wspólnot mieszkaniowych – zapytania ofertowe

Poniżej prezentujemy zapytania ofertowe, które jako administracja wspólnot mieszkaniowych w imieniu naszych klientów kierujemy do wszystkich wykonawców, którzy podjęliby się prac zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Zapraszamy firmy chętne do współpracy do składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z zasadami składnia ofert, kryteriami oceny, sposobem obliczania cen, terminami realizacji zlecenia oraz wszystkimi innymi istotnymi kwestiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Liczymy na rzetelnych wykonawców, którzy chętnie podejmą współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi, z którymi wiąże nas umowa. Zapraszamy do współpracy.

Zapytania ofertowe wykonanie audytu energetycznego i audytu energetycznego ex-ante

Felczerska 12 Gryfów Śląski

Wersja do podglądu – | – Wersja do pobrania

Uczniowska 9 w Gryfowie Śląskim

Wersja do podglądu – | – Wersja do pobrania

Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru

Wersja do podglądu – | – Wersja do pobrania

Zapytanie ofertowe – Gryfów Śląski

Wersja do podglądu – | – Wersja do pobrania

Zapytanie ofertowe – Nowogrodziec

Wersja do podglądu – | – Wersja do pobrania

Zapytanie ofertowe – Nowogrodziec maj 2018r.

Formularz  Przedmiar Lubańska  Wykluczenie  Samodzielność  Umowa  Przedmiar Sienkiewicza  Przedmiar Rynek 13-14 Zapytanie ofertowe Nowogrodziec
 Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania  Wersja do pobrania

Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru – Nowogrodziec maj 2018

Wersja do pobrania