Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Lubań

WSPÓLNOTA to spółka zajmująca się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Jesteśmy doświadczonym administratorem wspólnot mieszkaniowych osiedli i innych nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi prawne, organizacyjnej i księgowe wspólnot mieszkaniowych. Zajmujmy się obsługą techniczną nieruchomości oraz porządkowaniem osiedli i terenów wokół budynków. Od wielu lat nasza praca doceniana jest przez partnerów z Lubania oraz innych dolnośląskich miejscowości.

Wszechstronna obsługa nieruchomości - Lubań

Nieruchomości, w tym wspólnoty mieszkaniowe, czy osiedla to organizmy skomplikowane zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Zarządzanie nieruchomościami wymaga wysokich kompetencji i znajomości prawa ogólnego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego i budowlanego oraz rozległej wiedzy dotyczącej rachunkowości i księgowości. Zarządca bierze odpowiedzialność za obsługę techniczną nieruchomości. Musi więc mieć pogłębioną wiedzę umożliwiającą rzetelne dokonywanie przeglądów technicznych i bieżących konserwacji. Dźwiga również na swoich barkach codzienną obsługę nieruchomości oraz obowiązki związane z zachowaniem porządku i czystości na terenie wspólnot mieszkaniowych. Tak więc profesjonalne zarządzanie nieruchomościami to ciągłe podejmowanie ważnych dla funkcjonowania wspólnot decyzji i działań, które mają za zadanie zapewnienie mieszkańcom jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa. WSPÓLNOTA spełnia wszystkie kryteria, odpowiedzialnego i profesjonalnego zarządcy nieruchomości.

 

Szeroki zakres usług administracyjnych w Lubaniu

Nasza firma podejmuje się administrowania nieruchomościami poprzez ich bieżącą obsługę i zapewnienie racjonalnego i ekonomicznego gospodarowanie mieniem i infrastrukturą osiedla. Zajmujemy się organizacją i obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Dopełniamy wszelkich formalności związanych z założeniem wspólnoty i nadaniem jej formy prawnej. Przygotowujemy budżety oraz uchwały niezbędne do funkcjonowania nieruchomości.

Ważnym elementem w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi są kwestie budżetowe. Nasi specjaliści podejmują się obsługi rachunkowo-księgowej wspólnoty. Prowadzimy księgowość wspólnot mieszkaniowych oraz sprawozdawczość dla wszystkich urzędów. Zajmujemy się windykacją zaległości oraz podejmujmy się planowania finansowego i gospodarczego.

Pełne zarządzanie rozszerzamy o obsługę techniczną nieruchomość. W ramach tej usługi zlecamy przeglądy techniczne budynków i przedstawiamy właścicielom propozycje remontowe. Zlecamy prace konserwatorskie i niezbędne naprawy bieżące instalacji i urządzeń w obrębie nieruchomości. Dbamy o infrastrukturę techniczną, tak by ich użytkowanie było nie tylko wygodne dla lokatorów, ale przede wszystkim bezpieczne. Zlecamy (w zakresie określonym uchwałami właścicieli) usługi porządkowe.

Zarządca nieruchomości WSPÓLNOTA to w pełni kompetentna firma, której zaufało wiele wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Poznaj naszą pełną ofertę i zostań naszym klientem! Zapraszamy.