Administracja wspólnot mieszkaniowych – zapytania ofertowe

palec nad domkiemPoniżej prezentujemy zapytania ofertowe, które jako administracja wspólnot mieszkaniowych w imieniu naszych klientów kierujemy do wszystkich wykonawców, którzy podjęliby się prac zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Zapraszamy firmy chętne do współpracy do składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z zasadami składnia ofert, kryteriami oceny, sposobem obliczania cen, terminami realizacji zlecenia oraz wszystkimi innymi istotnymi kwestiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Liczymy na rzetelnych wykonawców, którzy chętnie podejmą współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi, z którymi wiąże nas umowa. Zapraszamy do współpracy!