Przeglądy techniczne nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, nazywaną też Prawem budowlanym, obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Musi również zapewnić jej bezpieczne użytkowanie w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, takich jak intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne czy zrywy wiatru. Konieczne jest w związku z tym przeprowadzanie przeglądów technicznych nieruchomości, dzięki którym możliwe będzie wykrycie ewentualnych usterek, a następnie ich szybkie naprawienie.

Bardzo ważne jest, aby obiekt budowlany poddawać nie tylko doraźnym konserwacjom, ale również regularnym pracom naprawczym. Cykliczne przeglądy pozwalają wykryć usterkę w obrębie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, zapobiegając w ten sposób poważnym i przez to kosztownym awariom. Kontrola stanu technicznego obiektu dotyczy między innymi pokryć dachowych, ścian zewnętrznych, balkonów, instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

 

Co ile należy przeprowadzać przeglądy techniczne obiektów budowlanych?

Według Prawa budowlanego zlecanie kontroli budynków powinno odbywać się w określonych sytuacjach. Jedną z nich jest zgłoszenie przez lokatorów obiektu mieszkalnego naruszeń lub ingerencji w jego stan techniczny, które mogą być powodem awarii. Wówczas właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zorganizowania doraźnego przeglądu.

Jeśli budynek nie wykazuje znamion usterek, wystarczające jest przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości. Odbywają się one:

  • co najmniej raz w roku i dotyczą kontroli instalacji gazowych, przewodów kominowych, urządzeń do ochrony środowiska, a także elementów budynku narażonych na eksploatację oraz oddziaływanie czynników atmosferycznych;
  • co najmniej raz na pięć lat, aby sprawdzić zarówno stan techniczny czy estetyczny obiektu, jak i jego przydatność do użytkowania.