Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych

pisanie długopisem

Rozliczenia z właścicielami lokali są skomplikowanym i czasochłonnym zajęciem. Jeśli cenią Państwo swój czas, warto skorzystać ze świadczonych przez nas usług prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie czynności księgowe powinny być realizowane na bieżąco, aby uniknąć błędów. Pomożemy w tym i zapewnimy kompleksową obsługę księgową oraz rachunkową, dzięki której w dokumentach zapanuje porządek.

 

Obsługa rachunkowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Świadczymy kompleksowe usługi, na które składa się obsługa rachunkowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej i kontakt z właścicielami. Jak sami Państwo widzą, mogą liczyć na naszą pomoc w dosłownie każdej sytuacji. Weźmiemy na swoje barki wszelkie sprawy związane z księgowością i rachunkowością, zapewniając terminową realizację.

Mamy do zaoferowania tworzenie schematów naliczania opłat za lokale wraz z ich księgowaniem, a także prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej, rozliczeń z dostawcami i ewidencji właścicieli lokali. W dodatku zajmujemy się rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, wystawianiem i generowaniem faktur oraz bieżącą administracją kosztów utrzymania, wykorzystania mediów i prowadzonych remontów wspólnoty.

 

Czy wspólnota mieszkaniowa musi prowadzić księgi rachunkowe?

Wspólnota mieszkaniowa, podobnie jak przedsiębiorstwo, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. W jej przypadku nie jest jednak konieczne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Według Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wystarczająca będzie ewidencja pozaksięgowa.

Księgowość wspólnoty mieszkaniowej dotyczy zatem kosztów zarządu nieruchomością wspólną i płaconych na ich poczet zaliczek, a także rozliczeń z innych tytułów. Rok kalendarzowy jest okresem rozliczeniowym, a wszelkie rozliczenia z właścicielami lokali dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego. Jako firma specjalizująca się w administrowaniu nieruchomościami przygotowujemy roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest potwierdzeniem zrealizowanych przez nas działań.

 

Czym jest ewidencja pozaksięgowa?

Wspomniana już wcześniej ewidencja pozaksięgowa to sposób prowadzenia księgowości wspólnoty.  Jej częściami składowymi są przychody i koszty części wspólnej nieruchomości oraz poszczególnych lokali mieszkalnych.

Rozliczenie roczne musi zawierać takie informacje, jak koszty związane z utrzymaniem budynku, koszty dostarczanych do mieszkań mediów czy też koszty funduszu remontowego. Ewidencja pozaksięgowa zawiera również szczegóły na temat stanu środków pieniężnych wspólnoty mieszkaniowej, czyli jej rozchodów i przychodów.

Sprawozdanie finansowe wspólnot mieszkaniowych dotyczy minionego roku kalendarzowego. Dokument ten powinien zostać dostarczony właścicielom lokali nie później niż do końca marca.