Blog

mieszkanie pod lupą

Co zwykle obejmuje obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy czynności związanych z utrzymaniem obiektów. W jej ramach zarządcy mogą oferować różny zakres czynności. Niemniej istnieje grupa tych, które można uznać za podstawowe. O jakich mowa? Najważniejsze z nich omawiamy w niniejszym artykule.

zarządzanie nieruchomością

Zalety zarządzania nieruchomością przez zatrudnioną firmę

Zarządzanie nieruchomościami we własnym zakresie może być problematyczne. Nieznajomość aktualnych przepisów prawnych, ograniczona dyspozycyjność czy też brak wiedzy w zakresie prowadzenia księgowości to tylko niektóre trudności, które napotykają niedoświadczeni zarządcy.

dach

Jakie obowiązki ciążą na zarządcy nieruchomości w okresie jesienno-zimowym?

Zarządca nieruchomości odpowiada za obsługę księgowo-rachunkową oraz stan techniczny nieruchomości. W praktyce zajmuje się budżetem wspólnoty, egzekwuje należności oraz prowadzi sprawozdawczość finansową przed urzędami. Oprócz tego dba o utrzymanie czystości i terminowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. 

kominy

Kontrole przewodów kominowych - jak często należy je wykonywać?

Zatkane kominy lub nieszczelności w przewodach kominowych mogą nieść poważne konsekwencje. Nieprawidłowo działający system odprowadzania spalin nie tylko powoduje problemy z funkcjonowaniem urządzeń grzewczych, ale też naraża na bezpośrednie niebezpieczeństwo ludzi mieszkających w danym budynku. 

zarządzanie nieruchomościami

Jakie uprawnienia powinien posiadać administrator nieruchomości?

Na właścicielach budynku ciąży szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego budynku, prowadzenia dokumentacji finansowej, usuwania awarii, dbałości o ciągłość dostarczania mediów czy utrzymania w porządku. 

odkurzacz do liści

Utrzymanie zieleni we wspólnocie mieszkaniowej – co uwzględnia?

Utrzymanie zieleni we wspólnocie mieszkaniowej to niemniej istotna kwestia dla mieszkańców. Co jednak w praktyce obejmują tego typu usługi? Zachęcamy do dowiedzenia się więcej na ten temat.