Co zwykle obejmuje obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy czynności związanych z utrzymaniem obiektów. W jej ramach zarządcy mogą oferować różny zakres czynności. Niemniej istnieje grupa tych, które można uznać za podstawowe. O jakich mowa? Najważniejsze z nich omawiamy w niniejszym artykule.

Przeglądy techniczne nieruchomości

mieszkanie pod lupą

Wśród podstawowych czynności wykonywanych w ramach oferowanej przez nas obsługi technicznej nieruchomości w Gryfowie Śląskim wymienia się przeglądy techniczne budynków. Te polegają na regularnym sprawdzaniu i monitorowaniu stanu technicznego obiektów oraz ich instalacji. Przeglądy te mają na celu wykrycie ewentualnych usterek, nieprawidłowości czy zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie budynków oraz bezpieczeństwo ich użytkowników.

Podczas przeglądu technicznego nasi specjaliści dokładnie badają wszelkie aspekty konstrukcyjne i instalacyjne budynku - od stanu elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, po sprawność instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Ponadto przeglądy techniczne obejmują kontrolę stanu podłóg, ścian czy sufitów wewnętrznych, a także ocenę bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Bieżące naprawy i prace konserwatorskie

Kolejnym istotnym elementem obsługi technicznej nieruchomości są bieżące naprawy oraz prace konserwatorskie. W ich zakres wchodzą wszystkie czynności związane z utrzymaniem infrastruktury budynku na odpowiednim poziomie oraz eliminacją wszelkich awarii czy usterek. Bieżące naprawy dotyczą zarówno drobnych usterek, takich jak np. przepalone żarówki czy niedziałające kontakty elektryczne, jak i większych problemów, takich jak awarie instalacji grzewczej czy zalania mieszkań. W ramach prac konserwatorskich z kolei wykonuje się między innymi czyszczenie elewacji, konserwację dachu czy pielęgnację terenów zielonych. Konieczne może być także przeprowadzenie prac specjalistycznych, takich jak np. impregnacja ścian czy hydroizolacja fundamentów.