Jakie obowiązki ciążą na zarządcy nieruchomości w okresie jesienno-zimowym?

dachZarządca nieruchomości odpowiada za obsługę księgowo-rachunkową oraz stan techniczny nieruchomości. W praktyce zajmuje się budżetem wspólnoty, egzekwuje należności oraz prowadzi sprawozdawczość finansową przed urzędami. Oprócz tego dba o utrzymanie czystości i terminowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. W okresie jesienno-zimowym zakres jego obowiązków co do zasady się nie zmienia. Niemniej ze względu na panujące warunki atmosferyczne pojawiają się dodatkowe powinności.

Dodatkowe obowiązki zarządcy nieruchomości w okresie jesienno-zimowym

Ze względu na to, że jednym z obowiązków zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, jak i poza nim, jesienią dodatkową jego powinnością jest oczyszczanie chodników, parkingów i części wspólnych z zalegających liści. Zimą z kolei zarządca jest zobowiązany do odśnieżania. Usunięcie śniegu i lodu jest warunkiem bezpiecznego poruszania się po osiedlowych chodnikach i drogach wewnętrznych. W przeciwnym razie za zaniedbania w tym zakresie i będące tego konsekwencją wypadki odpowiedzialność spoczywa właśnie na nim.

Oprócz odśnieżania chodników i parkingów zarządca nieruchomości odpowiada też za usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów. Niedopełnienie tego obowiązku nie tylko grozi mandatem, ale stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i stabilności konstrukcji. Ponadto w okresie jesienno-zimowym osoba odpowiedzialna za kompleksową obsługę nieruchomości musi szczególnie dbać o stan techniczny obiektu oraz wszystkich instalacji. Mowa np. o konieczności przeprowadzenia kontroli drożności przewodów kominowych czy sprawności instalacji grzewczych. Zarządca jest też zobligowany do naprawiania uszkodzeń, które są wynikiem intensywnych opadów atmosferycznych, niskich temperatur czy wiatru.