Jakie uprawnienia powinien posiadać administrator nieruchomości?

zarządzanie nieruchomościamiNa właścicielach budynku ciąży szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego budynku, prowadzenia dokumentacji finansowej, usuwania awarii, dbałości o ciągłość dostarczania mediów czy utrzymania w porządku. Z uwagi na fakt, że do kompetentnego wykonywania tych zadań w najlepszym interesie mieszkańców potrzebna jest szeroka wiedza z różnych dziedzin, większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się na powierzenie tego zadania administratorom budynków. Choć od jakiegoś czasu jest to zawód zderegulowany, to we własnych interesie warto postawić na doświadczoną firmę lub administratora, który ukończył specjalistyczne kursy i wykazuje się odpowiednią wiedzą. Kogoś komu można powierzyć opiekę nie tylko nad budynkiem, ale i losem jego mieszkańców.

Wynajęcie administratora to najlepsza inwestycja

Kompleksowe administrowanie nieruchomościami zajmuje dużo czasu i energii oraz wymaga dużych kompetencji z zakresu księgowości, dokumentacji technicznej i prawa. Firma administrująca budynkiem ma za zadanie kontrolowanie i zlecanie tak różnych usług jak prace porządkowe, remonty czy zapewnienie ogrzewania, stąd powinna być kompetentna we wszystkich tych dziedzinach.

Administratorzy dbają również o to, aby czynsz od lokatorów i podmiotów gospodarczych wynajmujących pomieszczenia wpływał na czas, stąd ciążą na nich również liczne obowiązki windykacyjne. Administrator budynku powinien być uchwytny i osiągalny dla właściciela budynku również w niestandardowych godzinach, tak, aby móc podejmować interwencję w sprawach niecierpiących zwłoki.

Wspólnota S.C. w Lubaniu oferuje szerokie usługi administrowania nieruchomościami skierowane do różnego rodzaju podmiotów i gwarantuje solidne wykonywanie obowiązków. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z zakresem naszych usług.