Kontrole przewodów kominowych - jak często należy je wykonywać?

kominyZatkane kominy lub nieszczelności w przewodach kominowych mogą nieść poważne konsekwencje. Nieprawidłowo działający system odprowadzania spalin nie tylko powoduje problemy z funkcjonowaniem urządzeń grzewczych, ale też naraża na bezpośrednie niebezpieczeństwo ludzi mieszkających w danym budynku. Skutkami niedrożności kominów mogą być pożary lub śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla. Aby im zapobiec, wystarczy regularnie przeprowadzać kontrole przewodów kominowych.

Co ile czasu powinno się wykonywać kontrole przewodów kominowych?

Kwestię częstotliwości wykonywania przeglądów kominiarskich regulują przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z nimi kontrole należy przeprowadzać każdorazowo zarówno przed rozpoczęciem użytkowania przewodów kominowych lub po modernizacji systemów grzewczych, jak i również w czasie ich tzw. normalnej eksploatacji. Prawo wskazuje na obowiązek dokonywania przeglądów cyklicznie, przynajmniej raz w roku. Przy czym należy pamiętać, że może ich dokonywać wyłącznie mistrz fachu kominiarskiego lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane określonej specjalności.

W trakcie takiego przeglądu kominiarz ocenia stan i prawidłowość funkcjonowania przewodów kominowych, dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Po kontroli wystawia też specjalne poświadczenie lub stosowną opinię kominiarską.

Kto jest odpowiedzialny za wykonywanie przeglądów kominiarskich?

Za niezastosowanie się do przepisów prawa budowlanego i zaniedbanie przeglądów kominiarskich grożą m.in. kary finansowe. Ponoszą je właściciele lub zarządcy budynków. To w ich obowiązku jest obsługa techniczna nieruchomości, która ma na celu utrzymanie obiektów w jak najlepszym stanie. Regularne kontrole kominiarskie są ważną częścią przeglądów technicznych, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom.